tag-surfing

Kapitalen.com – den store sammensværgelse?

Hvem sætter dagsordenen i den offentlige debat? Hvorfra kommer begreber som “globaliseringen”, “ældrebyrden”, “videnssamfundet”, “service- og informationssamfundet” osv.
Hvordan kan det være at det der var gårsdagens mest horrible uhyrligher og påstande pludseligt ses og behandles som indlysende og indiskutable kendsgerninger?

Marx og Engels skrev engang at “En tids herskende ideer har altid kun været den herskende klasses ideer.”

Det er et udsagn som den svenske journalist og forfatter Mikael Nyberg har sat sig for at konkretisere.

Det sker i bogen Kapitalen.com som fører os på tur gennem 50 års ideologisk, politisk og økonomisk klassekamp i de vestlige plutokratier. Hele vejen fra kold krig, klassesamarbejde, tro på kompromisser og løfter om velfærdssamfund, social sikkerhed og arbejde til alle, over 68’er opbrud og op til nutiden med dens skattestop, privatiseringer, udliciteringer, væren sig selv nok og private godgørenhed ved juletid. Nyliberalismen med dens totalitære tendenser og permanente psykologiske krigsforberedelse. En udvikling der tog sin start med det første nyliberalistiske eksperiment i stor skala: Pinochets blodige militærdiktatur i Chile i 1973.

Det er interessant læsning og dertil ganske underholdende.
Nyberg har et skarpt blik for det bizarre, kender sit stof, og kan trække på et omfattende kildemateriale.

Ikke mindst interessant er opgøret med myten om industrisamfundets forsvinden og demaskeringen af illusionen om individuel frihed og fleksibilitet til alle.

Det er Nybergs påstand at ikke er alene er industrisamfundet og dets samlebånds produktion ikke forsvundet, tværtimod er samlebåndsproduktionen blevet globaliseret og udbredt til nye sektorer i samfundet, kombineret med intensive produktionsmetoder.

Just-in-time og “management-by-stress” principper styrer arbejdslivet i industrien, i servicesektorerne, – overalt hvor der udføres lønarbejde.

Arbejdsprocesserne er som det hedder konstant udsat for løbende forbedringer.
“Taichi Ohno var pioneren i udviklingen af kaizen-metoden hos Toyota i Japan. Afdelingscheferne fik kun bevilget 90% af det personale og det udstyr som produktionen krævede. De fik derefter til opgave at iværksætte de ændringer der var nødvendige, for at man kunne nå produktionsmålene uden overarbejde. Så snart det var gjort inddrog Ohno yderligere 10% af ressourcerne. Metoden blev kendt som Oh(!) No!-systemet” (s. 236)

.

Wikipedia opslag

Mikal Nyberg

Kapitalen.com udkom på svensk i 2001 og i en dansk bearbejdet og oversat udgave i 2005. Denne udgave er forsynet med et efterskrift af den danske oversætter som trækker linierne op til dagens Danmark.

Argumentationen virker sine steder ikke helt overbevisende (er væksten i den private servicesektor blot et statistisk fænomen? s. 266 ), specifikke afsnit om svenske forhold kan virke lidt fodslæbende og et par steder lyder det nærmest som ren konspirationsteori (se f.eks. kapitel 8: “Økologien som falsk bevidsthed”, s. 94 og frem).

Det ændrer imidlertid ikke ved et generelt positivt indtryk.

Nybergs bog rammer tidsånden og den hellige offentlige mening som en lige venstre.
Kort sagt: Det er en bog der bør læses og diskuteres!

- Trackback URL

Poster der ligner : bøger - politik og samfundsdebat - - - -

Indrykket : 9. februar 2007 - (Læst 428 gange)

*

tags

...om

kulturkonsum.dk - blog om bøger, film, musik og andre kulturprodukter

cookies

kulturkonsum.dk anvender cookies. Besøg på kulturkonsum.dk forudsætter at du er indforstået med anvendelsen af cookies.

find...

søg i alle noterne:

Creative Commons Navngivelse - Ikke-kommerciel - Del på samme vilkår 2.5  Licens

kulturkonsum.dk is powered by WordPress etc.

Valid XHTML, Valid CSS,

kulturkonsum.dk/index.php